Hjemmeundervisning

I Danmark er der undervisningspligt - ikke skolepligt. Du kan se mere om reglerne for hjemmeundervisning her.

Krav til hjemmeundervisning

Det eneste krav er, at undervisningen kan stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

Besked til kommunen

Sørger du selv for dit barns undervisning, skal du give skriftlig besked til kommunen. Det skal ske, før undervisningen starter.

Skema

Du skal udfylde et skema om hjemmeundervisning. Det skal blandt andet fremgå:

  • Hvilke barn/børn, der skal modtage hjemmeundervisning
  • Hvem, der skal undervise
  • Hvor undervisningen skal foregå.

Modtager af skemaet

Skemaet sendes enten som almindeligt brev (papirbrev) eller som sikker mail.

Et almindeligt brev sendes til: Opvækst og Læring, Faaborgvej 19, 5854 Gislev

Send skema som sikker mail via borger.dk - se under kontaktoplysninger.

Tilsyn med undervisningen

Skolen, som er distriktsskole for barnet, fører tilsyn med undervisningen.

Opvækst og Læring giver distriktsskolen besked om, at der er hjemmeundervisning.

Tilsyn føres 2 gange årligt, og kort meddelelse om gennemført tilsyn sendes til Opvækst og Læring.

Prøver og opfølgning

Distriktsskolen kan hvert år afholde prøver i:

  • Dansk
  • Regning/matematik
  • Historie/samfundsfag 
  • Naturvidenskabelige fag

for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Prøverne ledes – efter aftale med distriktsskolen – af den, der har undevist barnet.

Skønner distriktsskolen, at undervisningen ikke har været forsvarlig, vil skolen orientere dig om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder.

Er undervisningen stadig mangelfuld, underretter skolen Opvækst og Læring herom med fyldestgørende beskrivelse af mangler.

Opvækst og Læring kontakter dig efterfølgende om indskrivning af barnet i folkeskolen eller anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes.

Opvækst og Læring

Børn og Unge

Faaborgvej 19
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Borger: Send sikkert

Virksomhed: Send sikkert 

Åbningstider:

Mandag 8.00 - 14.00
Tirsdag 8.00 - 14.00
Onsdag Lukket
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag 8.00 - 15.30
Tirsdag 8.00 - 15.30
Onsdag 8.00 - 9.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30