Ejendomsskat

Ejer du en ejendom, skal du betale ejendomsskat, også kaldet grundskyld. Beløbet er fastsat ud fra SKAT´s vurdering af grunden.

Ejendomsskat 2021


Opkrævning af ejendomsskat for 2021 bliver sendt ud som papirbrev eller til din elektroniske postkasse e-boks. Sammen med ejendomsskattebilletten er vedlagt 2 indbetalingskort. Der er et indbetalingskort til hver rate i 2021. Hvis du vil betale via Betalingsservice, skal du henvende dig til dit pengeinstitut med tilmeldingen, som er vedlagt.

Hvis din ejendomsskat allerede er tilmeldt Betalingsservice, så er der ikke vedlagt indbetalingskort til din ejendomsskattebillet.

 

Luk alle
Åben alle

1. rate forfalder til betaling den 1. februar 2021 med sidste rettidig betalingsdag den 10. februar 2021.
2. rate forfalder til betaling den 1. august 2021 med sidste rettidig betalingsdag den 10. august 2021.

Renter og gebyr ved for sen betaling er 0,4 % pr. påbegyndt måned fra forfald og 250 kr. pr. udsendt rykker.

I forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for boligejerne” indføres en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018 til 2020.

Det betyder, at har du en stigning i din grundskyld, får du indefrosset stigningen. Du skal derfor ikke betale beløbet nu. Du får i stedet et lån, der svarer til beløbet. Hvis din grundskyld er steget over kr. 200 pr. ejer, er du omfattet af ordningen, lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Indefrysningsordningen gælder for alle boligejere, som betaler ejendomsværdiskat. Erhvervsejendomme og ejendomme der er ejet af et CVR-nummer er ikke omfattet af ordningen.

Du kan ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2024.
Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Der bliver ikke tinglyst nogen sikkerhed på ejendommen i forbindelse med den midlertidige indefrysningsordning. Ejer hæfter personligt for gælden.

Hvis ejendommen skifter ejer, forfalder det indefrosne beløb til betaling. Sælger modtager automatisk opkrævningen fra kommunen.

Hvis det er din ægtefælle, der overtager ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du modtager en årsopgørelse pr. 31.12.2020 i januar 2021. Det indefrosne beløb for 2021 fremgår af skattebilletten 2021.

Fra 2021 vil ordningen være valgfri.

Ved ejerskifte skal ejendomsskattebilletten og evt. indbetalingskort afleveres til den nye ejer. Betalingsservice bliver automatisk afmeldt ved ejerskifte.

Har du solgt en ejendom og modtager ejendomsskattebilletten, så bedes du aflevere den til ny ejer, ejendomsmægler eller advokat.

Har du købt en ejendom og ikke modtaget ejendomsskattebilletten, så skal du kontakte BYG.

BYG

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 04

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00