Miljø, industri og landbrug

Her kan du finde information omkring de miljøhensyn, din virksomheder skal tage højde for. Du kan også finde informationer særligt til landbruget.

 • Jord og jordforurening

  Her kan du som finde oplysninger om status for om jord er kortlagt som forurenet, regler ved jordflytning, m.v.

  Læs mere
 • Affald fra erhverv

  Affald fra erhverv i Faaborg-Midtfyn kommune skal håndteres efter den gældende Regulativ for Erhvervsaffald. På denne siden findes de vigtigste bes...

  Læs mere
 • Miljøkrav til landbrug

  Hvis du ønsker at drive landbrug, kan du her få oplysninger om gældende love og regler.

  Læs mere
 • Spildevand

  Virksomheder, som afleder spildevand til kloaksystemet, skal have en tilslutningstilladelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune

  Læs mere
 • Miljøkrav til virksomheder

  Hvis du ønsker at drive en virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan du her få oplysninger om regler for miljø, herunder tilsyn.

  Læs mere
 • Anmeld midlertidig aktivitet

  Midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m., som er til gene for naboerne, skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn...

  Læs mere
 • Rotter og andre skadedyr

  Rotter er et skadedyr, som skal anmeldes. Det kan du gøre her og finde information om andre uønskede dyr.

  Læs mere
 • Gylle- og jordkørsel

  I forbindelse med gylle- og jordkørsel kan det være svært at undgå at der køres jord på vejene.

  Læs mere